OPŁATY

ROK SZKOLNY 2020/2021 – CZESNE


Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany cennika w trakcie trwania roku szk. 2021/22 w związku z ustawowym wprowadzeniem dodatkowych obciążeń fiskalnych


Dane do przelewu:
Nazwa i adres odbiorcy:PRYWATNA SZKOŁA JĘZYKA ANGIELSKIEGO EUROLINGUA
41-218 SOSNOWIEC, UL. DOBRZAŃSKIEGO 124
Nazwa banku:ING Bank Śląski o/Sosnowiec
Numer rachunku:05 1050 1360 1000 0022 2790 8791
Tytuł:W tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko ucznia oraz okres, za jaki dokonywana jest wpłata.

10 miesięcy, 2 x tyg. po 60 minutI.STANDARDOWE

I. KURSY STANDARDOWE: 10 miesięcy, 2 x tyg. po 60 minut

Opłata za cały kurs na jednym poziomie (10 miesięcy: IX 2021 – VI 2022) wynosi:

 • 185 zł /miesiąc - w 10 jednakowych ratach miesięcznych
 • 879 zł /semestr - przy jednorazowej wpłacie semestralnej (5 miesięcy, 5% zniżki)
 • 1665 zł /rok przy jednorazowej wpłacie za cały rok szkolny (10 miesięcy, 10% zniżki)

Rabaty: Rabaty nie sumują się

 • 176 zł /miesiąc przy wpłacie miesięcznej dla każdego członka najbliższej rodziny (2 osoby, 5% rabatu dla każdej z nich)
 • 167 zł /miesiąc przy wpłacie miesięcznej dla każdego członka najbliższej rodziny (3 i więcej osób, 10% rabatu dla każdej z nich)
 • 833 zł /semestr przy jednorazowej wpłacie semestralnej dla każdego członka najbliższej rodziny (3 i więcej osób, 10% rabatu dla każdej z nich)
 • rabat z tytułu wyjazdu na Zieloną Szkołę, proporcjonalnie do długości pobytu/na podstawie zaświadczenia ze szkoły, jednorazowo w całym cyklu nauki.

RABATY PRZYSŁUGUJĄ WYŁĄCZNIE PRZY TERMINOWYCH WPŁATACH

Opłata miesięczna wynosi jest stała bez względu na ilość lekcji w miesiącu, również w miesiącach obejmujących przerwy świąteczne i ferie (patrz Regulamin Szkoły).

Termin płatności: do 10-tego każdego miesiąca za miesiąc bieżący.

Prosimy zachować dowody wpłat (KP/ potwierdzenie przelewu, transakcji kartą), gdyż stanowią one podstawę do ewentualnej reklamacji.

10 miesięcy, 2 x tyg. po 45 minutII.NIESTANDARDOWE

II. KURSY NIESTANDARDOWE: 10 miesięcy, 2 x tyg. po 45 minut

Opłata za cały kurs na jednym poziomie (10 miesięcy: IX 2021 – VI 2022) wynosi:

 • 140 zł /miesiąc - w 10 jednakowych ratach miesięcznych
 • 665 zł /semestr - przy jednorazowej wpłacie semestralnej (5 miesięcy, 5% zniżki)
 • 1260 zł /rok przy jednorazowej wpłacie za cały rok szkolny (10 miesięcy, 10% zniżki)

Rabaty: Rabaty nie sumują się

 • 133 zł /miesiąc przy wpłacie miesięcznej dla każdego członka najbliższej rodziny (2 osoby, 5% rabatu dla każdej z nich)
 • 126 zł /miesiąc przy wpłacie miesięcznej dla każdego członka najbliższej rodziny (3 i więcej osób, 10% zniżki dla każdej z nich)
 • 630 zł /semestr przy jednorazowej wpłacie semestralnej dla każdego członka najbliższej rodziny (3 i więcej osób, 10% zniżki dla każdej z nich)
 • rabat z tytułu wyjazdu na Zieloną Szkołę, proporcjonalnie do długości pobytu/na podstawie zaświadczenia ze szkoły, jednorazowo w całym cyklu nauki.

RABATY PRZYSŁUGUJĄ WYŁĄCZNIE PRZY TERMINOWYCH WPŁATACH

Opłata miesięczna wynosi jest stała bez względu na ilość lekcji w miesiącu, również w miesiącach obejmujących przerwy świąteczne i ferie (patrz Regulamin Szkoły).

Termin płatności: do 10-tego każdego miesiąca za miesiąc bieżący.

Prosimy zachować dowody wpłat (KP/ potwierdzenie przelewu, transakcji kartą), gdyż stanowią one podstawę do ewentualnej reklamacji.

10 miesięcy, 2 x tyg. po 30 minutIII.NIESTANDARDOWE

III. KURSY NIESTANDARDOWE: 10 miesięcy, 2 x tyg. po 30 minut

Opłata za cały kurs na jednym poziomie (10 miesięcy: IX 2021 – VI 2022) wynosi:

 • 99 zł /miesiąc - w 10 jednakowych ratach miesięcznych
 • 470 zł /semestr - przy jednorazowej wpłacie semestralnej (5 miesięcy, 5% zniżki)
 • 891 zł /rok przy jednorazowej wpłacie za cały rok szkolny (10 miesięcy, 10% zniżki)

Rabaty: Rabaty nie sumują się

 • 94 zł /miesiąc przy wpłacie miesięcznej dla każdego członka najbliższej rodziny (2 osoby, 5% rabatu dla każdej z nich)
 • 89 zł /miesiąc przy wpłacie miesięcznej dla każdego członka najbliższej rodziny (3 i więcej osób, 10% rabatu dla każdej z nich)
 • 446 zł /semestr przy jednorazowej wpłacie semestralnej dla każdego członka najbliższej rodziny (3 i więcej osób, 10% rabatu dla każdej z nich)
 • rabat z tytułu wyjazdu na Zieloną Szkołę, proporcjonalnie do długości pobytu/na podstawie zaświadczenia ze szkoły, jednorazowo w całym cyklu nauki.

RABATY PRZYSŁUGUJĄ WYŁĄCZNIE PRZY TERMINOWYCH WPŁATACH

Opłata miesięczna wynosi jest stała bez względu na ilość lekcji w miesiącu, również w miesiącach obejmujących przerwy świąteczne i ferie (patrz Regulamin Szkoły).

Termin płatności: do 10-tego każdego miesiąca za miesiąc bieżący.

Prosimy zachować dowody wpłat (KP/ potwierdzenie przelewu, transakcji kartą), gdyż stanowią one podstawę do ewentualnej reklamacji.

9 miesięcy, 1 x tyg. po 60 minutIV.NIESTANDARDOWE

IV. KURSY NIESTANDARDOWE: 9 miesięcy, 1 x tyg. po 60 minut

Opłata za cały kurs na jednym poziomie (9 miesięcy: X 2021 – VI 2022) wynosi:

 • 99 zł /miesiąc - w 9 jednakowych ratach miesięcznych
 • 423 zł /semestr - przy jednorazowej wpłacie semestralnej (4.5 miesiąca, 5% zniżki)
 • 802 zł /rok przy jednorazowej wpłacie za cały rok szkolny (9 miesięcy, 10% zniżki)

Rabaty: Rabaty nie sumują się

 • 94 zł /miesiąc przy wpłacie miesięcznej dla każdego członka najbliższej rodziny (2 osoby, 5% rabatu dla każdej z nich)
 • 89 zł /miesiąc przy wpłacie miesięcznej dla każdego członka najbliższej rodziny (3 i więcej osób, 10% rabatu dla każdej z nich)
 • 401 zł /semestr przy jednorazowej wpłacie semestralnej dla każdego członka najbliższej rodziny (3 i więcej osób, 10% rabatu dla każdej z nich)
 • rabat z tytułu wyjazdu na Zieloną Szkołę, proporcjonalnie do długości pobytu/na podstawie zaświadczenia ze szkoły, jednorazowo w całym cyklu nauki.

RABATY PRZYSŁUGUJĄ WYŁĄCZNIE PRZY TERMINOWYCH WPŁATACH

Opłata miesięczna wynosi jest stała bez względu na ilość lekcji w miesiącu, również w miesiącach obejmujących przerwy świąteczne i ferie (patrz Regulamin Szkoły).

Termin płatności: do 10-tego każdego miesiąca za miesiąc bieżący.

Prosimy zachować dowody wpłat (KP/ potwierdzenie przelewu, transakcji kartą), gdyż stanowią one podstawę do ewentualnej reklamacji.

WYCIĄG Z REGULAMINU PSJA 'EUROLINGUA'
§ V. OPŁATA ZA NAUKĘ
 1. Nauka może być kontynuowana tylko pod warunkiem terminowego dokonania opłaty. Niedotrzymanie terminu płatności powoduje skreślenie z listy słuchaczy.
 2. Prawo do dodatkowych konsultacji z lektorem przysługuje tylko pod warunkiem terminowej opłaty za kurs.
 3. Warunkiem przystąpienia do egzaminów końcowych i uzyskania Zaświadczenia jest opłacenie całości obowiązujących słuchacza opłat.
 4. Egzaminy w sesji poprawkowej podlegają dodatkowej opłacie.
 5. Słuchacz rozpoczynający kurs do dnia 15-tego każdego miesiąca zobowiązany jest do opłaty za cały bieżący miesiąc, słuchacz rozpoczynający kurs po 15-tym dniu miesiąca płaci połowę bieżącej opłaty miesięcznej.
 6. Słuchacze mają prawo do rezygnacji z kursu z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia (na piśmie).
 7. Słuchacze otrzymują pokwitowania wpłat /KP lub Faktura/.
 8. Szkoła nie pobiera opłat za miesiące wakacyjne (VII, VIII).
 9. Szkoła gwarantuje niezmienność ceny kursu w ciągu całego roku szkolnego. Aktualną wysokość opłat określa bieżąca oferta.