O SZKOLE

Gdzie znajduje się EuroLingua?

Siedziba szkoły mieści się w Sosnowcu-Klimontowie, przy ulicy Hubala Dobrzańskiego 124.

Czy przy szkole znajduje się miejsce do parkowania pojazdów?

Tak! Dysponujemy parkingiem, który oddajemy do dyspozycji uczniom i ich opiekunom. Przygotowaliśmy również miejsce dla rowerzystów, którzy mogą swobodnie korzystać z bezpiecznego stojaka zainstalowanego na terenie szkoły.

Co mieści się w szkolnym budynku?

Znajduje tu miejsce 7 sal wykładowych, sekretariat, kawiarenka oraz dwa duże holle ze stanowiskami internetowymi.

Kto będzie moim tutorem?

Zajęcia prowadzone są przez zespół wysoko wykwalifikowanych nauczycieli-magistrów filologii angielskiej z przygotowaniem metodycznym oraz native speakerów.

W jaki sposób są prowadzone zajęcia?

Metodą stosowaną w procesie nauczania jest metoda komunikacyjna wzbogacona o elementy innych, bardziej tradycyjnych metod tak, aby ćwiczone były wszystkie sprawności językowe, z naciskiem na mówienie.
Zajęcia wzbogacane są przez wykorzystanie technik mutlimedialnych: projektory multimedialne, tablice interaktywne, Internet.

Dlaczego akurat EuroLingua?

Jako jedna z nielicznych w Polsce, nasza Szkoła posiada status placówki współpracującej z Oxford University Press Polska. W praktyce oznacza to, że zawierając umowę z wydawnictwem OUP spełniliśmy wysokie wymagania lokalowe, ilościowe i merytoryczne. Posiadamy także prestiżowe wyróżnienie OXFORD QUALITY.
W ramach tej umowy OUP sprawuje nadzór merytoryczny poprzez: