NAUKA

 1. 1. Zajęcia w Szkole prowadzone są metodą komunikacyjną, która szczególny nacisk kładzie na doskonalenie umiejętności mówienia. Realizowane są także inne sprawności językowe: słuchanie, czytanie, mówienie, gramatyka i słownictwo. Program nauczania wzbogacony jest poprzez użycie nowoczesnego oprogramowania oraz urządzeń multimedialnych /laptopy, tablety, tablice interaktywne/. Lekcje dla dzieci urozmaicane są elementami polisensorycznymi oraz autorskimi grami i zabawami.
 2. 2. Jeden poziom zaawansowania w roku szkolnym trwa od września do czerwca.
 3. 3. Uwzględnia się kuratoryjny rozkład wakacji, ferii i przerw świątecznych.
 4. 4. Standardowe zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu (poniedziałek-środa lub wtorek-czwartek) w modułach 60-minutowych, w godzinach: 
  • 15:30 – 16:30
  • 16:40 – 17:40
  • 17:50 – 18:50
  • 18:55 – 19:55

  Wyjątkowo, zajęcia dla 5-latków odbywają się 2 razy w tygodniu po 30 minut, dla 6-latków 2 razy w tygodniu po 45 minut.

 5. 5. Egzaminy wstępne (dla osób, które wcześniej uczyły się języka) polegają na pisemnym teście gramatycznym oraz rozmowie kwalifikacyjnej. Pozwala to na precyzyjne przydzielenie ucznia do odpowiedniej grupy zgodnie z wiekiem i umiejętnościami językowymi.
 6. 6. Testy sprawdzające przeprowadzane są cyklicznie w czasie roku szkolnego. Oceny z testów są podstawą do oceny rocznej.
 7. 7. Każdy rok szkolny kończy się egzaminem pisemnym i ustnym. Zaliczenie egzaminu końcowego upoważnia do kontynuacji nauki na wyższym poziomie. Na zakończenie roku szkolnego słuchacze otrzymują świadectwo z oceną końcową – dorośli na drukach MEN, dzieci na drukach Oxford University.
 8. 8. Wszyscy uczniowie, którzy opłacają czesne, mają prawo do bezpłatnych konsultacji z lektorem.
 9. 9. Dziennik internetowy Langlion stanowi elektroniczną platformę do kontaktu ze szkołą i umożliwia opiekunom monitorowanie postępów swoich dzieci.
 10. 10. Słuchacze mogą uczestniczyć w bezpłatnych zajęciach konwersacyjnych online z Native Speakerem.