NAUKA

 1. Zajęcia w Szkole prowadzone są metodą komunikacyjną, która szczególny nacisk kładzie na doskonalenie umiejętności mówienia. Realizowane są także inne sprawności językowe: słuchanie, czytanie, mówienie, gramatyka i słownictwo. Program nauczania wzbogacony jest poprzez użycie nowoczesnego oprogramowania oraz urządzeń multimedialnych /laptopy, tablety, tablice interaktywne/. Lekcje dla dzieci urozmaicane są elementami polisensorycznymi oraz autorskimi grami i zabawami.
 2. Jeden poziom zaawansowania w roku szkolnym 2016/17 trwa od od 5 września 2016 do 29 czerwca 2017. Liczba 60-minutowych zajęć w roku szkolnym 2016/17: 77.
 3. Uwzględnia się kuratoryjny rozkład wakacji, ferii i przerw świątecznych.
 4. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu (poniedziałek-środa lub wtorek-czwartek) w modułach 60-minutowych, w godzinach:

  • 15:30 – 16:30
  • 16:40 – 17:40
  • 17:50 – 18:50
  • 18:55 – 19:55

  Wyjątkowo, zajęcia dla 5-latków odbywają się 2 razy w tygodniu po 30 minut (poniedziałek-środa, godz.14:50-15:20.

 5. Egzaminy wstępne (dla osób, które wcześniej uczyły się języka) polegają na pisemnym teście gramatycznym oraz rozmowie kwalifikacyjnej. Pozwala to na precyzyjne przydzielenie ucznia do odpowiedniej grupy zgodnie z wiekiem i umiejętnościami językowymi.
 6. Egzaminy wstępne na rok szkolny 2016/17 odbędą się:

  • 1 września 2016 (czwartek) od godz.15:00
 7. Egzaminy poprawkowe obowiązują uczniów, którzy nie zaliczyli egzaminów końcowych. Termin poprawek:

  • 1 września 2016 (czwartek) od godz.15:00
 8. Testy sprawdzające przeprowadzane są cyklicznie w czasie roku szkolnego. Oceny z testów są podstawą do oceny rocznej.
 9. Każdy rok szkolny kończy się egzaminem pisemnym i ustnym. Zaliczenie egzaminu końcowego upoważnia do kontynuacji nauki na wyższym poziomie. Na zakończenie roku szkolnego słuchacze otrzymują świadectwo z oceną końcową – dorośli na drukach MEN, dzieci na drukach Szkoły (Certificate of Study).
 10. Wszyscy uczniowie, którzy opłacają czesne, mają prawo do bezpłatnych konsultacji z lektorem.
 11. Dziennik internetowy Langlion stanowi elektroniczną platformę do kontaktu ze szkołą i umożliwia opiekunom monitorowanie postępów swoich dzieci.
 12. Słuchacze zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Szkoły. Skreślenie z listy słuchaczy może nastąpić w wyniku rażącego braku postępów w nauce, niewłaściwego zachowania lub braku opłat czesnego.