W roku szk. 2013/14 zapraszamy również na naukę języków:
  1. francuskiego
  2. hiszpańskiego
  3. niemieckiego

EUROLINGUA powstała w 1991 roku.

Siedziba Szkoły mieści się w Sosnowcu-Klimontowie, przy ulicy Dobrzańskiego 124.

Znajduje tu miejsce 7 sal wykładowych, sekretariat, kawiarenka oraz dwa duże holle ze stanowiskami internetowymi.

Zajęcia prowadzone są przez zespół wysoko wykwalifikowanych nauczycieli - magistrów filologii angielskiej z przygotowaniem metodycznym oraz native speakerów.

Jako jedna z nielicznych w Polsce, nasza Szkoła posiada status placówki współpracującej z Oxford University Press Polska.

W praktyce oznacza to, że zawierając umowę z wydawnictwem OUP spełniliśmy wysokie wymagania lokalowe, ilościowe i merytoryczne.

W ramach tej umowy OUP sprawuje nadzór merytoryczny poprzez:

  • regularne szkolenia kadry lektorskiej
  • pomoc w doborze linii programowych
  • wdrażanie najnowszych metod i technik w nauczaniu języka
  • dostarczanie nowoczesnych pomocy naukowych.

Metodą stosowaną w procesie nauczania jest metoda komunikacyjna wzbogacona o elementy innych, bardziej tradycyjnych metod tak, aby ćwiczone były wszystkie sprawności językowe, z naciskiem na mówienie. Zajęcia wzbogacane są przez wykorzystanie technik multimedialnych: projektory multimedialne, tablice interaktywne, Internet.